W 1978 r. francuski doktor i badacz, J.C. Truffier, udokumentował proces leczenia schorzeń alergicznych za pomocą jaj przepiórczych!

Fermy Drobiu Niewczas

Autor

Tomasz Niewczas

Kategoria

Fermy Drobiu Niewczas

Publikacja

29 marzec, 2018

Fermy Drobiu Niewczas